• Islandia,  Relacje

    Islandia: Na Wschodzie bez zmian?

    Wschód jest z reguły zły. Na Wschodzie nie dzieje się nic lub dzieje się źle. To pokłosie czasów powojennych, gdy Winston Churchill słowami o żelaznej kurtynie streścił porządek pojałtańskiego świata. Dotychczasowy kontrast między bogatą Północą a biednym Południem został wyparty przez cywilizowany Zachód i zacofany Wschód. Ukształtowana linia demarkacyjna cywilizacji ciągnie się za nami kilkadziesiąt lat, a w krew weszło nam to już tak bardzo, że nie tylko Europę, ale i poszczególne kraje dzielimy na Zachód, postępowy i Wschód, gdzie nic się nie dzieje. Stagnacja nie musi mieć pejoratywnego wydźwięku. Nietknięta przez wieki cywilizacyjną naleciałością natura jest przecież zjawiskiem powszechnie budzącym zachwyt. Okazję do odkrycia dobrej strony „zacofanego” Wschodu dała…