• Relacje,  Włochy

    Rzym: Pozostałości po starożytności

    Zostawszy sam panem Romulus, w ośmnastym roku wieku swojego, zaczął zakładać fundamenta Rzymu na górze palatyńskiey, kędy był sępy zobaczył. Miasto to, od imienia założyciela, Rzymem nazwane, było naprzód kształtu prawie kwadratowego i miało domów blisko tysiąca. W początkach mało w niem było mieszkańców, lecz przymowanie doń złoczyńców, niewolników zbiegłych i innych ludzi nowość lubiących, którzy się tam niezmiernie cisnęli; znacznie ludność jego powiększyło. Chcąc sobie wyobrazić Rzym pierwiastkowy, trzeba wystawić na umyśle zbiór chałupek, słabym opisanych murem, bardziej postać obozu, niż polerownego miasta mających; trzeba wyobrazić zbiór ludu burzliwego, zepsutego, zbóyczego, bardziej w zagrodzie na skład łupów, niż w mieście mieszkającego. Uyrzymy jednak z podziwieniem, że się ten niesforny…